Mary Ward-eko elkarbizitza plana

Jarrera eta balore positiboetan oinarritutako elkarbizitza baketsua bultzatu.

Ikaslea bere garapenaren prozesu pertsonal eta sozialean lagundu.

Errespetuan oinarritutako Elkarbizitza bultzatzen duten ekintzak sustatu.

Adimen emozionalean, balore etiko eta sozialetan, pertsonen arteko harremanetan eta norbere ezagutzan oinarritutako lan programa eta egitasmoak sortu.

Elkarbizitzarako desegokiak eta kaltegarriak diren jarrerak aurreikusi, identificatu eta hauei aurre egin.

Gatazken konponketa kudeatzeko baliabideak eskaini