2021-2022
ikasturte hasierako
informazioa

Informazio guztia Informazio guztia

Ikastetxe eleaniztuna.
Euskara, ingelesa eta alemana

Ikasle-elkartrukeak Ikasle-elkartrukeak

Aniztasunaren trataera ...pentsatzeko, sentitzeko eta
jokatzeko modu bat

Informazio gehiago Informazio gehiago

Be Mary Ward:
Izateko modu bat, jarrera bat
eta helburu bat.

Mary Ward manifestua Mary Ward manifestua
 • 01 2021-2022
  ikasturtea
 • 02 Eskolaz kanpoko
  ekintzak
 • 03 Heziketa eskaintza:
  Haur Hezkuntza
 • 04 Ikastetxe
  eleaniztuna
 • 05 Aztarna utzi
  nahi dugu
 • 06 Eskua luzatu
  Adimena landu
 • Egutegia

 • Jangela

 • Instagram

 • Autobusak

 • Youtube

Mary Ward izan nahi duzu, 

eta guk hala izan dadila nahi dugu.

Jesusen Lagundikoa den ikastetxe kontzertatua gara. Mundura irekitzeko esperientzia bizitzen lagundu nahi duen ikastetxea izan nahi dugu. Ikasleak ezagutzen dituztelako maite dituzten pertsonez inguraturik bizi duten etaparen lekuko. Beren gaitasunak eta bokazioa aurkituko dituzten lekua. Beren burua hobekien ezagutuko duten tokia.