Beste batzuk

María Soto Rodríguez

Administrazio burua

Eva Ventura 

Administrazio laguntzailea

Elisabete Mendizabal

Idazkartizako arduraduna

Maite Muñoz

Jangelako arduraduna